NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Doradztwo prawne na rynku nieruchomości to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności. Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, przedsiębiorcy budowlani, generalni wykonawcy i projektanci a także zarządcy nieruchomości i pośrednicy. Oferujemy wsparcie prawne w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego i jego komercjalizacją. Opracowujemy, a także opiniujemy projekty umów na wszystkich etapach procesu budowlanego. Pomagamy w trakcie postępowań administracyjnych oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych. Kancelaria reprezentuje Klientów w negocjacjach z kontrahentami przed sądami powszechnymi w sporach budowlanych, w sprawach o ochronę windykacyjną, negatoryjną i posesoryjną.

Mecenas Magdalena Grabek jest członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Myśliwiecka 11 w Warszawie, stąd legitymuje się wiedzą również z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych. Jej obszar praktyki zawodowej stanowią także prawne aspekty reprywatyzacji nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a także odzyskiwania przejętych lub znacjonalizowanych nieruchomości, w tym sprawy związane z tzw. gruntami warszawskimi.

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie kwestii dotyczących rynku nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości (due delligence);
 • pomoc w bezpiecznym nabywaniu nieruchomości na podstawie kompleksowego audytu prawnego przeprowadzanego w szczególności w celu ustalenia tytułu prawnego dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, jak również roszczeń osób trzecich;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym deweloperskich;
 • przygotowywania i negocjowanie umów najmu powierzchni komercyjnych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;
 • obsługę transakcji, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych;
 • kompleksowej obsługi transakcji na rynku nieruchomości;
 • kompleksowej obsługi prawnej w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych;
 • udziału w postępowaniach negocjacyjnych, w tym reprezentacji przed bankami w zakresie umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowania dokumentacji finansowej;
 • opracowywania umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów z architektami, wykonawcami czy projektantami;
 • uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • reprezentacji w postępowaniach cywilnych tj. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności przesyłu itp.;
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, w tym w szczególności zastępstwo prawne w zakresie ustalenia warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę itp.;
 • reprezentacji w postępowaniach odwoławczych oraz przed organami administracji budowlanej;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowo-administracyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych;
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w sprawach o zasiedzenie, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, reprywatyzacji).
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • obsługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • ocenie i minimalizacji ryzyka;
 • negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych;
 • zagrożeniach, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe);
 • uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie;

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00