PRAWO CYWILNE

Obsługa Klientów indywidualnych przez Kancelarię Radcy Prawnego Magdaleny Grabek obejmuje swym zakresem przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem cywilnym. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych (np. umów sprzedaży nieruchomości i ruchomości, deweloperskich, o roboty budowlane, prace projektowe, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, darowizny);
  • windykację roszczeń (mediacje, sporządzanie wezwań do zapłaty, pism procesowych w tym pozwów, zażaleń, apelacji, kasacji, pism w postępowaniu egzekucyjnym, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym);
  • prowadzenie postępowań cywilnych o zapłatę, odszkodowanie za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (tzw. deliktem);
  • regulowanie stosunków między nieruchomościami - ustanowienie lub zniesienie służebności; sprawy z szeroko pojmowanego prawa sąsiedzkiego (zakłócenia posiadania, rozgraniczenia nieruchomości);
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, urzędami;
  • ochronę prawną konsumentów, w szczególności egzekwowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym występowanie w imieniu Klientów do przedsiębiorców z roszczeniami w powyższym zakresie;
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych.

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00