Prawo Karne

W związku z nieuniknioną ingerencją prawa karnego w obszary prawa gospodarczego, w ramach prowadzonej działalności Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek oferuje również usługi z dziedziny postępowań karno-gospodarczych (white-collar crimes, czyli przestępstwa tzw. białych kołnierzyków).

Ugruntowana wiedza na temat specyfiki funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz dotychczasowe doświadczenie umożliwiają nam zapewnienie wszechstronnego wsparcia w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą.

Działalność zespołu koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych. Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i prawnych w postępowaniu karnym, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Doradzamy także, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom i nie popaść w konflikt z prawem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa tak spółkom, jak i członkom ich organów w ramach tej specjalizacji oferujemy stałe konsultacje i weryfikację podejmowanych przez naszych Klientów decyzji biznesowych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.


Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek oferuje w dziedzinie prawa karnego gospodarczego następujące usługi:

  • doradztwo mające na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych i karnoskarbowych, w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych Klientów;
  • wsparcie mające na celu zapobieganie i wykrywanie nadużyć w ramach podmiotów gospodarczych;
  • doradztwo prawne w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych z tytułu działania na szkodę spółek oraz wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym;
  • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania karnego i karnoskarbowego przed organami postępowania przygotowawczego oraz sądami;
  • odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej.

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00