Prawo pracy


Prawnicy Kancelarii posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy dzięki prowadzeniu szeregu spraw z prawa pracy, świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, w tym w ramach obsługi prawnej oraz nieustannemu pogłębianiu posiadanej wiedzy.

Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomagamy naszym Klientom zapobiegać powstawaniu problemów w środowisku pracy, a gdy już takie wystąpią, wspólnie z nimi wypracowujemy jak najbardziej skuteczne, praktyczne i korzystne rozwiązania.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, a także umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie).

Usługi prawne z zakresu prawa pracy obejmują przede wszystkim:

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o powierzenie mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umów o zakazie konkurencji, klauzul o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • sporządzanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania;
 • pomoc w tworzeniu harmonogramów czasu pracy oraz systemów ewidencjonowania czasu pracy;
 • opracowywanie procedur ochrony danych osobowych pracowników;
 • przygotowanie pozwów, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • doradztwo w sprawach spornych dotyczących stosunku pracy (m.in. sprawy o rozwiązanie umowy o pracę, klauzule poufności, klauzule zakazu konkurencji);
 • wsparcie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi;
 • porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie łączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
 • reprezentacja Klientów przed sądami pracy;
 • wsparcie Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych a także audytów (due dilligence).

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00