PRAWO SPORTOWE



Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek oferuje obsługę prawną w zakresie prawa sportowego, reprezentując przede wszystkim interesy sportowców, a także trenerów i agentów sportowych.

Reprezentujemy sportowców różnych dyscyplin, zapewniając im najlepsze warunki w ramach zawieranych kontraktów. Doradzamy przy zawieraniu umów w zakresie zawodowego wykonywania sportu, kontraktów transferowych, umów sponsorskich.

Zapewniamy również wsparcie mediacyjne i procesowe we wszystkich sporach z zakresu prawa sportowego oraz uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń i licencji. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z kontraktami reklamowymi ze sportowcami i wizerunkiem sportowca na tle prawa własności intelektualnej.


Nasza pomoc obejmuje m.in.:

  • przygotowanie i opiniowanie umów ze sportowcami, trenerami, agentami sportowymi, sponsorami;
  • sporządzanie umów transferowych oraz umów sponsorskich, zabezpieczenie realizacji zawieranych umów;
  • ochrona wizerunku sportowców;
  • uzyskiwania wszelkiego rodzaju licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym;
  • wsparcie w procesie uzyskiwania statusu zawodnika profesjonalnego i amatora;
  • rozwiązywanie sporów – m.in. prowadzenie mediacji, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, reprezentowanie sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w postarbitrażowych toczących się przed sądami powszechnymi;
  • pomoc prawną w zakresie rozwiązania kontraktów z przyczyn leżących po stronie klubu oraz windykacje należnych zawodnikom wynagrodzeń, kwot kontraktowych i transferowych;
  • reprezentowanie obwinionych i ukaranych w postępowaniach dyscyplinarnych oraz innych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy polskich związków sportowych;
  • wszelkie inne sprawy, które łączą elementy prawa sportowego i innych dziedzin prawa, w których specjalizuje się Kancelaria.

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00