SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW WARSZAWA

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów z zakresu wybranej przez Klienta dziedziny i uczestniczy w procesie negocjacyjnym, aż do ich zawarcia. Udzielamy wsparcia w wyborze optymalnych rozwiązań kontraktowych, a także opiniujemy umowy i poddajemy je analizie prawnej w szczególności w zakresie ich skutków prawnych oraz oceny ryzyka kontraktowego. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji itp. W razie potrzeby zapewniamy obsługę notariusza, doradcy podatkowego oraz rzeczoznawcy majątkowego przy zawieraniu danej umowy.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania następujących umów:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług;
 • o pracę;
 • użyczenia;
 • dzierżawy i najmu;
 • robót budowlanych;
 • deweloperskich;
 • franczyzy;
 • dostawy;
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych;
 • współpracy i umów ramowych;
 • cesji wierzytelności lub długu;
 • darowizny;
 • pożyczki;

Nasze ostatnie duże projekty na tym polu obejmują sporządzanie m.in.:

 • wzorcowej umowy franczyzy dla sieci salonów kosmetycznych;
 • wzorcowej umowy dostawy dla sieci dystrybutora produktów kosmetycznych;
 • wzorcowej umowy na wykonanie prac projektowych i nadzór autorski;
 • wzorcowej umowy świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia;
 • wzorcowej umowy deweloperskiej;
 • umowy powierniczej celem zainwestowania w spółkę z zakresu rynku nieruchomości;
 • umów najmu powierzchni handlowych na zlecenie właściciela nieruchomości;

Udzielamy aktywnego wsparcia w razie wystąpienia problemów z realizacją umów. Oferujemy pomoc w zakresie mediacji, przygotowujemy pisma procesowe i reprezentujemy Klientów w sporach sądowych powstałych na tle niewykonania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań umownych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań oraz kar umownych.

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00