Sprawy sporne

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych, zapewniając kompleksową obsługę na wszystkich etapach sprawy.

Etap przedsądowy:

 • negocjujemy z kontrahentami Klientów w celu doprowadzenia do zawarcia ugody oraz przygotowujemy projekt ugody, uwzględniający najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania;
 • sporządzamy i kierujemy do kontrahentów Klienta wezwania do zapłaty, monitorujemy proces spłaty zobowiązań;
 • sporządzamy opinie prawne analizując stan faktyczny i prawny konkretnej sprawy, w celu ustalenia szans procesowych Klienta;

Etap sądowy i egzekucyjny:

 • sporządzamy i wnosimy pozwy/odpowiedzi na pozew;
 • sporządzamy i wnosimy środki odwoławcze (zażalenia, apelacje, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne) lub formułujemy odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego Klienta;
 • reprezentujemy Klienta na rozprawach;
 • sporządzamy i wnosimy wnioski egzekucyjne oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed komornikiem;

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek specjalizuje się w szczególności w postępowaniach:

 • o zapłatę z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umów;
 • z zakresu prawa spółek (wyłączenie wspólnika, uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek, spory z członkami zarządu, dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu upadłych spółek, działanie na szkodę spółek, postępowanie upadłościowe);
 • z zakresu prawa pracy;
 • zmierzających do ochrony interesów wierzycieli (postępowania egzekucyjne oraz przeciwegzekucyjne, skargi pauliańskie);

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00