Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Grabek proponuje różne systemy rozliczeń. Pozostajemy otwarci na propozycję Klientów i nie wykluczamy negocjacji zaproponowanych poniżej zasad współpracy.

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m. in. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez Klienta.

Kancelaria stosuje następujące warianty wynagrodzenia:


1. Wynagrodzenie jednorazowe

Stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której kancelaria wykonuje daną usługę prawną. Wysokość wynagrodzenia określona jest na początku współpracy i pozostaje niezależna od czasu, jaki został poświęcony na dane zlecenie. Najczęściej stosowane w przypadku przygotowania pism w postępowaniu sądowym (od 400 zł netto), sporządzaniu oraz opiniowaniu umów (od 300 zł netto), opinii prawnych (od 300 zł netto), rejestracji spółek w KRS (od 1.000 zł netto).

2. Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia zależna od ilości godzin poświęconych na dane zagadnienie, przy czym stawka godzinowa wynosi 200 zł netto za godzinę. Najczęściej stosowane przy skomplikowanej tematyce, gdzie utrudnione jest ustalenie przewidywanego czasu niezbędnego do zbadania określonej kwestii.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości zależnej od wybranego pakietu. W ramach danego pakietu Klient otrzymuje kompleksową pomoc prawną w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest po dokładnym zapoznaniu się z ich zapotrzebowaniem. Wskazany system pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym. Kancelaria w swojej ofercie posiada abonamenty miesięcznie już od 500 zł netto - idealne dla niewielkich przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą zapewnić sobie stałą obsługę prawną, za stosunkowo niewysokie wynagrodzenie.

W ramach abonamentu Kancelaria oferuje usługi obejmujące między innymi:

 • audyt prawny dotychczasowych rozwiązań stosowanych w spółce;
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, osobiście);
 • procedury wewnątrzkorporacyjne związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i rejestracją uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników oraz z przygotowaniem aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek;
 • reprezentacja zarządu oraz wspólników na zgromadzeniach wspólników;
 • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie warunków umów strukturyzujących działalność;
 • transakcje związane z obrotem udziałami;
 • postępowanie rejestrowe przed KRS;
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Spółki, sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa;
 • sporządzanie projektów umów branżowych oraz innych (m.in.: umowy najmu/dzierżawy lokali użytkowych, umowy kupna sprzedaży nieruchomości i ruchomości, umowy zlecenia/o pracę, kontrakty menedżerskie,);
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami;
 • reprezentacja Spółki w sprawach spornych zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje, projekty ugód, sporządzanie wezwań do zapłaty i monitorowanie spłaty zobowiązań) jak i sądowym (sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, reprezentacja w sądzie);
 • reprezentacja Spółki w postępowaniach egzekucyjnych;

4. Wynagrodzenie mieszane

Ta forma rozliczeń stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia godzinowego. W tym wypadku ryczałt jest niższy, jednak ograniczony godzinowo. Kancelaria posiada abonamenty miesięcznie już od 300 zł netto. W przypadku przekroczenia ustalonego z Klientem - w ramach danego pakietu - limitu godzinowego, wynagrodzenie za każdą kolejną godzinę wynosi 150 zł netto. Stosowane głownie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.

5. Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Ustalane indywidualnie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Kontakt

MAGDALENA GRABEK
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. MYŚLIWIECKA 11 LOK. 4A
00-459 WARSZAWA

radca@kancelaria-grabek.pl
608-370-641
505-231-288
22 409 02 22

radca@kancelaria-grabek.pl Kancelaria Prawna Warszawa Kancelaria Prawna Warszawa od 100
ul. Myśliwiecka 11 lok. 4A Warszawa 00-459
608-370-641 PLN Hours: Mo-Fr 09:00-17:00